اخبار شرکت

نظارت کارگاهی و عالیه پل حسین آباد بر روی رودخانه زاینده رود و مسیر ارتباطی به عهده شرکت پارتاک گذاشته شد

اصفهان، خیابان فردوسی، خیابان منوچهری، مجمر جنوبی، پلاک ۸۱
تلفن: ۳۲۱۲۴۴۴۱-۰۳۱ و ۳۲۱۲۳۰۰۰-۰۳۱
تهران، بلوار آفریقا، بلوار صبا، پلاک۴۲، واحد۵۲
تلفن: ۲۶۶۰۱۶۷۳-۰۲۱
info@partak.ir

جستجو