تیم ما

محمدرضا دهقانی
محمدرضا دهقانی مدیرعامل

مدرک تحصیلی: کارشناس عمران
دانشگاه محل تحصیل: صنعتی اصفهان
Wave Image
حسین دودی
حسین دودیرئیس هیئت مدیره، مدیر واحد فنی-مهندسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد سازه
دانشگاه محل تحصیل: صنعتی اصفهان
Wave Image
محسن دهقانی
محسن دهقانینایب رئیس هیئت مدیره، مدیر امور مالی و اداری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مکانیک
دانشگاه محل تحصیل: آزاد خمینی شهر
Wave Image
عبدالرضا خطیبی
عبدالرضا خطیبیمدیر فنی و اجرایی

مدرک تحصیلی: کارشناس عمران
Wave Image
محمد مهدی صفوی نیا
محمد مهدی صفوی نیا

مدرک تحصیلی: کارشناس راه و ساختمان
دانشگاه محل تحصیل: ایالت تنسی آمریکا
Wave Image
مجید پژمان منش
مجید پژمان منش

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد راه و ترابری
دانشگاه محل تحصیل: پیام نور تهران
Wave Image
مهدی دهقانی
مهدی دهقانیمدیر پروژه ساخت و ساز

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ژئوتکنیک
دانشگاه محل تحصیل: آزاد نجف آباد
Wave Image
سید مهدی فقیه ایمانی
سید مهدی فقیه ایمانی

مدرک تحصیلی: کارشناس معماری، کارشناس ارشد سازه
دانشگاه محل تحصیل: تهران، صنعتی اصفهان
Wave Image
سعیده اشتری فر
سعیده اشتری فر

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد برق-مخابرات
دانشگاه محل تحصیل: کارلتون کانادا
Wave Image
افشین شهیدی
افشین شهیدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی MBA
دانشگاه محل تحصیل: صنعتی اصفهان
Wave Image
آرمین براهیمی
آرمین براهیمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مکانیک
دانشگاه محل تحصیل: آزاد خمینی شهر
Wave Image
سید علی مرتضوی
سید علی مرتضوی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت
دانشگاه محل تحصیل: تهران
Wave Image
محمد نورفر
محمد نورفر

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد سازه
دانشگاه محل تحصیل: صنعتی اصفهان
Wave Image
نرگس حیدرزاده
نرگس حیدرزاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد سازه
دانشگاه محل تحصیل: صنعتی اصفهان
Wave Image
نفیسه حسینی بالام
نفیسه حسینی بالام

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد سازه
دانشگاه محل تحصیل: صنعتی اصفهان
Wave Image
ایمان حشمتی فر
ایمان حشمتی فر

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد سازه
دانشگاه محل تحصیل: آزاد نجف آباد
Wave Image
محمد شهسواری
محمد شهسواری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد راه و ترابری
دانشگاه محل تحصیل: خواجه نصیرالدین طوسی
Wave Image
فاطمه براتی
فاطمه براتی

مدرک تحصیلی: کارشناس معماری
دانشگاه محل تحصیل: شهیداشرفی اصفهانی
Wave Image
بهادر معنمدی
بهادر معنمدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مکانیک خاک
دانشگاه محل تحصیل: آزاد نجف آباد
Wave Image
محمد شصت فولادی
محمد شصت فولادی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مکانیک
دانشگاه محل تحصیل: آزاد نجف آباد
Wave Image
مینا باباپور
مینا باباپور

مدرک تحصیلی: کارشناسی عمران آب
دانشگاه محل تحصیل: شهید چمران اهواز
Wave Image
مجتبی مجلسی
مجتبی مجلسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حمل و نقل و ترافیک
دانشگاه محل تحصیل: صنعتی اصفهان
Wave Image

اصفهان، خیابان فردوسی، خیابان منوچهری، مجمر جنوبی، پلاک ۸۱
تلفن: ۳۲۱۲۴۴۴۱-۰۳۱ و ۳۲۱۲۳۰۰۰-۰۳۱
تهران، بلوار آفریقا، بلوار صبا، پلاک۴۲، واحد۵۲
تلفن: ۲۶۶۰۱۶۷۳-۰۲۱
info@partak.ir

جستجو